سلامت

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

توجه : مجله اینترنتی جی تابع قوانین ایران می باشد . تمامی مطالب درج شده در مجله اینترنتی جی ، اتوماتیک انجام میشود و کاربر انسانی در آن نقش ندارد ، در صورت وجود هر گونه محتوا نا مناسب ، یا دارای نقض از فرم انتهای مطلب ( فرم گزارش ) ما را در جریان بگذارید   

در هفته ۱۰۸ همه‌گیری کرونا در کشور بستری ناشی از کووید ۱۹ در تمام استان‌های کشور کاهش یافته و فوت نیز در ۲۴ استان نزولی شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم اسفند ماه ، مصادف با هفته ۱۰۸ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۵۲۷۰ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۹۴۷ مورد و تعداد بستری جدید نیز در هفته اخیر ۵۳۰۰ مورد بوده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

در عین حال در هفته اخیر  شاهد کاهش موارد مثبت بستری در ۳۱ استان کشور و همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در ۲۴ استان کشور بودیم.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

تهران

در استان تهران نیز در هفته سوم اسفند ماه ۱۴۰۰، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۵۹۷ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۴۳ نفر و تعداد فوتی‌های جدید ۱۶۶ نفر بوده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

در هفته اخیر موارد بستری استان تهران کاهش یافته و متاسفانه آمار فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان خراسان شمالی کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت این استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کهگیلویه و بویر احمر

در هفته اخیر روند بستری و فوت در کهگیلویه و بویر احمر کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

یزد

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و فوت ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر بوده و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر شده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

همدان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پیشی گرفته است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

سمنان

روند بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

لرستان

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

گلستان

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش بارز داشته است. میزان بروز بستری معادل متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش را نشان می‌دهد. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از حد متوسط کشور کمتر شده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روند نزولی داشته است. بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

بوشهر

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری معادل متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط شور کمتر شده است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

اصفهان

در این هفته روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

قزوین

در این هفته موارد بستری روند کاهشی و فوت استان روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت نزولی بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

فارس

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش نشان می‌دهد. میزان بروز و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

روند نزولی فوتی‌های کرونا در ۲۴ استان و کاهش بستری‌ها در کشور

انتهای پیام


منبع
برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن